Z okazji  ustanowienia Konstytucji 3 maja w dniu 27.04.2018r. spotykaliśmy się na uroczystym apelu, aby wspólnie świętować, wspominać przeszłość, ale również refleksją ogarnąć teraźniejszość. Tego dnia brać uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach złożyła hołd jej twórcom i wartościom, o które oni walczyli.  Nauczyciele  wraz z uczniami przygotowali montaż słowno – muzyczno – taneczny, którym sprawili, że każdy komu nie jest obce słowo ojczyzna, przyznał, że ważne jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności. Czasami jednak nasuwają się pytania … Komu potrzebna jest historia? A czy potrzebna jest zwykłemu człowiekowi? Czy może się mu do czegoś przydać? Zazwyczaj współczesny Polak kojarzy Święto 3 maja z dniem wolnym od pracy i choć na ogół wie, że w dniu tym uchwalono pierwszą polską konstytucję… jednak ma kłopoty z podaniem daty rocznej tego wydarzenia, określeniem zakresu zmian wprowadzanych przez ów dokument i wpływu na bieg późniejszych wydarzeń.

A przecież – jak powtarzał Jan Paweł II – tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość i wyrzekamy się cząstki samych siebie, być może tej najcenniejszej, bez której przestajemy rozumieć otaczający nas świat.

Uchwalenie Konstytucji dowiodło, że w imię dobra można się zjednoczyć. Tak było 227 lat temu, gdy wielcy tamtych czasów stworzyli dzieło, które przyniosło nam prestiż w Europie będąc pierwszym na kontynencie, a drugim na świecie aktem prawnym tej miary. Naszemu narodowi udało się przetrwać 123 lata zaborów, kiedy dążono do ograniczenia kultury i myśli polskiej, próbowano zniszczyć nasz język. Przetrwaliśmy wiele zawirowań, które miały na celu zniszczenie polski i polaków. Dziś wciąż uczymy się czerpać z dobrodziejstw demokracji.

3 maja to święto wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna…

A czym dla was są te pojęcia?

Wolność: – to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą

Wolność- to swoboda, niezależność

Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście

 Naród to-  my Polacy żyjący teraz

Naród – to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę

Naród – to twórcy Konstytucji 3 maja

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga

Apel zakończył się przemarszem uczniów wyposażonych we flagi i transparenty ulicami Sierakowic.