W dniach 6 i 13 kwietnia uczniowie klas Va i Vc oraz klasy VI e i VII a uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kartuzach. Warsztaty dotyczyły relacji między uczniami – „ Co to znaczy być dobrym kolegą?”