TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WRZESIEŃ

04.09.2023          8:00 Msza w parafii św. Marcina
9:00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

14.09.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

15.09.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • Klasy 3 – 18:00

 

PAŹDZIERNIK

14.10.2023 –        Dzień Edukacji Narodowej

16.10.2023-         Dzień wolny z puli dyrektora szkoły

20.10.2023 –        Ślubowanie klas I

25.10.2023 –        Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

 

LISTOPAD

1.11.2023            Wszystkich Świętych

2-3.11.2023         Proponowane dni wolne z puli dyrektora szkoły

11.11.2023 –        Święto Niepodległości

23.11.2023          Konsultacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

 

GRUDZIEŃ

Początek grud.     Próbny egzamin dla kl.  VIII

15.12.2023          Termin wystawienia propozycji ocen
na śródrocze

18.12.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

19.12.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

22.12.2023          Wigilie klasowe w szkole

23 – 31.12.2023 – Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

1.01.2024            Nowy Rok

19.01.2024          Termin wystawienia ocen śródrocznych

24.01.2024          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

 

25.01.2024          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

 

29.01-11.02.2024 Ferie zimowe

 

MARZEC

26.03.2024          Konsultacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

28.03-02.04         Wiosenna przerwa świąteczna

 

KWIECIEŃ

poł. kwietnia        Próbny egzamin dla kl. VIII

25.04.2024          Konsultacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

                       

MAJ

1.05.2024            Międzynarodowy Dzień Pracy

2.05.2024            Dzień Flagi RP – wolny z puli dyrektora szkoły

3.05.2024            Święto Konstytucji 3 maja dzień ustawowo wolny

7.05.2024            Dzień Patrona

8.05.2024            Termin wystawienia propozycji ocen

9.05.2024            Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

10.05.2024          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

14-16.05.2024    Egzamin  dla kl. VIII –

pozostałe klasy dni wolne z puli dyrektora szkoły

30.05.2024 –        Boże Ciało

31.05.2024 –        Dzień wolny z puli dyrektora szkoły (piątek po Bożym Ciele)

 

CZERWIEC

1.06.2024            Dzień Dziecka

12.06.2024          Termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

21.06.2024          Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024