TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(akt. 14.09.2022 r.)

 

WRZESIEŃ

01.09.2022          – 8:00 msza w p. św. Marcina Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

15.09.2022          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00 w stołówce szkolnej

16.09.2022          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

PAŹDZIERNIK

14.10.2022 –        Dzień Edukacji Narodowej

21.10.2022 –        Ślubowanie klas I

25.10.2022 –        Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

31.10.2022 –        Dzień wolny z puli dyrektora

LISTOPAD

11.11.2022 –        Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

22.11.2022          Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

28-30.11.2022     Rekolekcje dla klas 1-8

GRUDZIEŃ

Początek grud.     Próbny egzamin dla kl.  VIII

13.12.2022          Termin wystawienia propozycji ocen sródrocznych

14.12.2022          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

15.12.2022          Wywiadówki – spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

22.12.2022          Wigilie klasowe w szkole

23 – 31.12.2022 – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

1.01.2023            Nowy Rok

06.01.2023          Święto Trzech Król – dzień ustawowo wolny

10.01.2023          Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

13.01.2023          Termin wystawienia ocen śródrocznych

16-29.01.2023    Ferie zimowe

LUTY

1.02.2023            Wywiadówki – spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

2.02.2023            Wywiadówki – spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy 5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

MARZEC

28.03.2023          Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

KWIECIEŃ

6-11.04.2023      Wiosenna przerwa świąteczna

poł. kwietnia        Próbny egzamin dla kl. VIII

25.04.2023          Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00 i wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

MAJ

1.05.2023             Międzynarodowy Dzień Pracy

2.05.2023            Dzień Flagi RP – wolny z puli dyrektora

3.05.2023            Święto Konstytucji 3 maja dzień ustawowo wolny

5.05.2023            Dzień Patrona

15.05.2023          Termin wystawienia propozycji ocen

17.05.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

18.05.2023          Wywiadówki – spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy 5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

23-25.05.2023    Egzamin  dla kl. VIII – pozostałe klasy dni wolne

CZERWIEC

1.06.2023            Dzień Dziecka

I tydzień              Olimpiada sportowa

8.06.2023            Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

9.06.2023            Dzień wolny z puli dyrektora

13.06.2023          Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

16.06.2023          Termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

22.06.2023          Dzień wolny z puli dyrektora

23.06.2023          Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023