TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uwaga! W związku z licznymi prośbami Rodziców zmieniliśmy dotychczasowy harmonogram spotkań z wychowawcami, by umożliwić spotkanie rodzicom posiadającym dzieci w różnych klasach.

1.09.2021 – rozpoczęcie roku szkolnego

16.09.2021 – Wywiadówki- spotkanie z wychowawcami:

 • Klasy 1 i 4 – 5                  17:00
 • Klasy 2, 6 i 7                   17:30
 • Klasy 3 i 8                        18:00

14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajec dydaktycznych)

15.10.2021 – Ślubowanie klas I

27.10.2021Wywiadówki – spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych 3-5-latków i klas „0” oraz konsultacje dla klas 1 -8 w godz. 17:00 – 18:00

11.11.2021 – Święto Niepodległości

12.11.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (świetlica szkolna jest otwarta)

29.11 – 1.12 – Rekolekcje szkolne

15.12.2021 – Propozycje ocen śródrocznych

 

16.12.2021 – Wywiadówka online – spotkanie z wychowawcami klas 1-8 na TEAMS

Spotkanie online klasowe o godzinie 17:00.

Wszyscy nauczyciele są dostępni online do godziny 19:00 – instrukcja połączenia zostanie przekazana każdemu rodzicowi na jego konto w dzienniku elektronicznym.

 

22.12.2021 – Wigilie klasowe w szkole

23 – 31.12.2021 – Zimowa przerwa świąteczne

2022

1.01. – NOWY ROK 🙂

6.01 – Święto Trzech Króli – dzień wolny

7.01.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (świetlica szkolna jest otwarta)

11. 01 – Wywiadówki – spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych 3-5-latków i klas „0”

20.01 – Wystawienie ocen na śródrocze

1.02Wywiadówki- spotkanie z wychowawcami klas 4-8:

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

2.02Wywiadówki- spotkanie z wychowawcami klas 1 – 3:

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 18:00
 • Klasy 3 – 19:00

14.02 – 25.02 – Ferie zimowe

23.03Wywiadówki – spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych 3-5latków i klas „0” oraz konsultacje dla klas 1 -8 w godz. 17:00 – 18:00

22-24.03 – Próbny egzamin ósmoklasistów

14-19.04 – Wiosenna przerwa świąteczna

27.04 – Wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

1.05 – Święto Pracy

2.05 – Święto Flagi – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (świetlica szkolna jest otwarta)

3.05 – Święto Konstytucji 3 Maja

6.05 – Święto Patrona Szkoły

18.05 – Wystawienie propozycji ocen na koniec roku szkolnego

18.05 – Wywiadówki- spotkanie z wychowawcami klas 1 – 3:

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 18:00
 • Klasy 3 – 19:00

19.05 – Wywiadówki- spotkanie z wychowawcami klas 4-8:

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

24-26.05 – Egzamin ósmoklasistów (pozostałe klasy mają DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (świetlica szkolna jest otwarta)

1.06 – Dzień Dziecka

I tydzień czerwca – Olimpiada sportowa

16.06 – Boże Ciało (Dzień wolny)

17.06DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (świetlica szkolna jest otwarta)

15.06 – Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego

24.06 – Zakończenie roku szkolnego