Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 16.00

Obsługa sekretariatu: Katarzyna Miotk, Monika Puzdrowska
Sekretariat szkolny znajduje się na parterze po lewej – pok. nr 16

Kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych: Mirosław Senwicki – parter po prawej – pokój nr 46