Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz.

od 7.00 do 16.00

Obsługa sekretariatu: Anna Leszkowska, Katarzyna Miotk

Sekretariat szkolny znajduje się na parterze po lewej – pok. nr 16

 

Kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych: Mirosław Senwicki – parter po prawej – pokój nr 46