Skład Zarządu SU:

Aleksandra Domaszk z klasy 8a – PRZEWODNICZĄCA

Marta Kukowska z klasy 8d – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Julianna Klinkosz z klasy 8d – CZŁONEK

Opiekunem jest pani Katarzyna Leszk