Skład Zarządu SU zostanie podany po przeprowadzeniu wyborów.

Opiekunem jest pani Katarzyna Leszk