HARMONOGRAM I TERMINY REKRUTACJI

Harmonogram czynności, terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021 przedstawiają się następująco:

 

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. FLORIANA CEYNOWY W SIERAKOWICACH
>>Załącznik nr 1 – Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach)
>>Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach)
Załącznik nr3 – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnegodla 4-5 latka