Rada Szkoły

Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach działa Rada Szkoły.
Skład Rady Szkoły  w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Adrian Klawikowski

Zastępca przewodniczącego – Arkadiusz Ludwikowski

Skarbnik – Stefan Czaja

Protokolant – Monika Szymańska Spręga

Nauczyciele:

Sylwia Kąkol
Joanna Drywa
Marzena Cyperska

Rodzice:

Sylwia Mrozewska
Katarzyna Schwabe
Stefan Czaja

Uczniowie:

Wybór we wrześniu 2021 r.