Gabinet profilaktyki medycznej na terenie szkoły znajduje się w segmencie I na II piętrze w sali nr 32.

Gabinet otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest przez starszą środowiskową higienistkę szkolną Teresę Woźniak.

Zadania higienistki w środowisku nauczania:
– Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych.
– Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem.
– Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej próchnicy zębów.
– Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi w zakresie opieki pielęgniarskiej.
– Udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
– Doradztwo nauczycielom, pracownikom szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i sanitarnych w szkole.
– Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia.
– Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów wg wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia M. Z. zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

Nasze motto według Doroty Orem (prof. W USA, twórczyni koncepcji praktyk teorii deficytu samoopieki oraz modelu poznawczego) to „higienistka (pielęgniarka) powinna nauczyć ucznia dbania o swoje zdrowie, radzenie sobie z problemami i umiejętności pielęgnowania samego siebie”.
Całościowe podejście do pielęgnowania ucznia i jego środowiska oparte jest na powszechnie używanej definicji. WHO:
„Zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia”. Najnowsze podejście mówi, że „Zdrowie to twórcze i kreatywne życie bez choroby lub niepełnosprawności, a nawet mimo istnienia choroby lub niepełnosprawności. Do tych wymienionych aspektów zdrowia (samopoczucia) dodaje się także aspekt duchowy.

Higienistka szkolna: Teresa Woźniak