AKTUALIZACJA Z dn. 28.01.2021 r.

Zgodnie z decyzją władz Państwowych od poniedziałku  1 lutego 2021 kontynuujemy dotychczasową formę pracy.

W myśl wytycznych MEN oraz GIS przydzieliliśmy poszczególnym klasom pierwszym inne sale lekcyjne na różnych piętrach budynku. Dodatkowo wyznaczyliśmy dla klas osobne wejścia oraz zmieniliśmy sposób korzystania z szatni szkolnych.

Przypominamy, że do szkoły nie wolno przyprowadzać dziecka wykazującego jakiekolwiek oznaki chorobowe górnych dróg oddechowych. Szczegóły w tym względzie określają ww. wytyczne MEN oraz GIS:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

—-

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie,

Tryb hybrydowy oznacza, że oddziały przedszkolne  oraz klasy 1 – 3 uczą się stacjonarnie zgodnie ze swoim planem lekcji z zachowaniem zasad epidemiologicznych. Pozostałe klasy 4 – 8 uczą się zdalnie poprzez aplikację TEAMS w szkolnej platformie Office365.

Pragnę też jasno przekazać to, na co nie mamy wpływu, a co może mieć znaczenie przy zdalnym kształceniu:

1. Szkoła nie posiada już żadnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) do wypożyczenia. To czym dysponowaliśmy, wypożyczyliśmy uczniom klas 4 – 8. W związku z tym prosimy nie kierować próśb o wypożyczenie do nauczycieli, wychowawców, dyrekcji.
2. Szkoła nie ma żadnego wpływu na dostęp uczniów do internetu i jakość łącza.

Życzymy wszystkim Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia. Prosimy o wyrozumiałość.

Agata Tarasiuk
Dyrektor Szkoły

 

ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ DLA KLAS 4 – 8

 1. Poniższe wytyczne dotyczą klas 4 – 8 .
 2. Praca zdalna realizowana jest wyłącznie przez platformę Office365 w oparciu o konta szkolne uczniów za pomocą aplikacji TEAMS.
 3. Nauczyciele wykonują pracę w godzinach określonych w planie lekcji.
 4. Zasady ogólne pracy zdalnej:
  1. nauczyciele będą prowadzili zajęcia za pomocą aplikacji Teams,
  2. każdy nauczyciel przedmiotu tworzy swój zespół z daną klasą w aplikacji Teams – będą one widoczne w zakładce „Zespoły”,
  3. każdy nauczyciel jest dostępny online w aplikacji Teams dla danej lekcji z konkretną klasą wg planu (np. jeśli klasa 8A ma WOS w czwartek na 3 godzinie lekcyjnej,
   to nauczyciel jest online ze swoim zespołem 8A-WOS w Teams od 9:45 do 10:30),
  4. uczniowie powinni oczekiwać w danym zespole na kontakt ze strony nauczyciela – może to być spotkanie online, bądź rozmowa tekstowa,
  5. mogą wydarzyć się sytuacje braku połączenia lub kontaktu spowodowane nieprzewidzianymi kłopotami technicznymi – prosimy o cierpliwość,
  6. w związku z dużą liczbą nauczycieli przebywających na kwarantannie lub w samoizolacji część zajęć prowadzona może być przez nauczycieli zastępujących,
  7. nauczyciel ocenia pracę uczniów zgodnie z zasadami PSO, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych aneksów dotyczących pracy w trybie zdalnym.
 5. Lekcje w trybie online (czyli takie, w których nauczyciel tworzy spotkanie online ze swoim zespołem) są obowiązkowe dla poniższych przedmiotów:
  1. język polski – 2 razy w tygodniu,
  2. matematyka – 2 razy w tygodniu,
  3. język angielski – 1 raz w tygodniu,
  4. zajęcia z wychowawcą – 1 raz w tygodniu.
  5. Pozostałe lekcje również mogą być realizowane online – decyduje o tym nauczyciel przedmiotu.
 6. Lekcje w trybie zdalnym trwają 30 minut.

Problemy techniczne związane z logowaniem się do szkolnej platformy Office365 i aplikacji TEAMS należy zgłaszać na adres pomoc@sp1.sierakowice.pl lub telefonicznie pod numerem 58 681 62 34 wew. 40.