AKTUALIZACJA z dn. 26.05.2021 r.

 

 


 

Działanie szkoły do 28 maja 2021:

Zgodnie z aktualnymi decyzjami władz centralnych oraz ustaleniami wewnętrznymi szkoła od 17 maja 2021 roku będzie pracować
w następujący sposób:

  • uczniowie klas 0 – 3 stacjonarnie – zgodnie z planem lekcji, wracamy do głównych wejść i szatni szkolnych (klasy nie wchodzą już osobnymi wejściami, jak dotychczas), każda klasa w swojej przydzielonej sali,
  • uczniowie klas 4-7 – hybrydowo – do szkoły przychodzą całe klasy do swojej przydzielonej sali, wg. następującego harmonogramu:

Klasa

17.05 18.05 19.05 20.05 21.05

4

AB CD AB CD AB

5

A B A B

A

6

AB CD AB CD

AB

7 AB CD AB CD

AB

Klasa

24.05 25.05 26.05 27.05

28.05

4

CD TEST ÓSMOKLASISTY

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

EDUKAYJNYCH

DLA KLAS 0-7

TEST ÓSMOKLASISTY

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

EDUKAYJNYCH DLA KLAS 0-7

TEST ÓSMOKLASISTY

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

EDUKAYJNYCH DLA KLAS 0-7

CD

5

B

AB

6

CD

CD

7

CD

CD

8

ABC

  • klasy 8 – uczą się zdalnie na szkolnej platformie Teams, do szkoły przychodzą dopiero w piątek 28 maja, po zakończonych egzaminach ósmoklasistów.

Dowozy od 17 maja realizowane są tak, jak na początku roku szkolnego:

ODJAZDY RANNE

MROZY, STARA MASZYNA – 7:25

PRZYJAZD DO SZKOŁY – 7:35

ODWOZY PO LEKCJACH

ODWÓZ PIERWSZY – 12:55

ODWÓZ DRUGI – 14:45

ODWÓZ TRZECI – 15:35


Problemy techniczne związane z logowaniem się do szkolnej platformy Office365 i aplikacji TEAMS należy zgłaszać na adres pomoc@sp1.sierakowice.pl lub telefonicznie pod numerem 58 681 62 34 wew. 40.