Formularz zgłoszeń na konsultacje

Żeby poinformować nauczyciela o chęci wzięcia udziału w konsultacjach, należy wypełnić poniższy formularz. Wymagane jest zalogowanie w szkolnej platformie Office365. Zgłoszenia można dokonać także w aplikacji Teams w swoim zespole klasowym z danego przedmiotu.

Zgłoszenia pomagają nam zabezpieczyć odpowiednią liczebność grupy ze względu na obostrzenia sanitarne.