HARMONOGRAM DNIA – SMERFY
7:30 – 8:05 Zabawy dowolne, gimnastyka poranna. Swobodne rozmowy wokół tematu dnia.

Czynności higieniczne.

8:05 – 8:35 Śniadanie.
8:35 – 10:35 Zajęcia dydaktyczne wg planów miesięcznych zgodnie z podstawą programową.
Inne działania dydaktyczne i zabawy dowolne.

Czas zajęć dostosowany do wieku dziecka

10:35 – 11:35  Spacery, zabawy na placu zabaw, piesze wycieczki.

Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

11:35 – 12:05   Obiad.
12:05 – 12:30 Bajkoterapia.

Czynności samoobsługowe.