WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1.sierakowice.pl

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Audyt sporządził wicedyrektor szkoły Adrian Klawikowski, dn. 12.02.2021, narzędzie walidacji wskazuje spełnienie warunków na poziomie 99,86% (http://checkers.eiii.eu/)

Deklaracje  sporządzono dnia 12-02-2021 r.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Kontakt w sprawie dostępności:  strona@sp1.sierkowice.pl

Sekretaria  szkoły: sekretariat@sp1.sierakowice.pl

telefon: 58 681 62 34

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kubusia Puchatka, prowadzą do niego schody, jest podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu lub wózków dziecięcych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie osobie o specjalnych potrzebach może zostać udostępnione miejsce parkingowe blisko wejścia od strony ul. Słupskiej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro oraz piwnica) znajduje się korytarz.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.