WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1.sierakowice.pl

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Audyt sporządził wicedyrektor szkoły Adrian Klawikowski, dn. 12.02.2021, narzędzie walidacji wskazuje spełnienie warunków na poziomie 99,86% (http://checkers.eiii.eu/)

Deklaracje  sporządzono dnia 14-02-2022 r.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Kontakt w sprawie dostępności:  strona@sp1.sierkowice.pl

Sekretaria  szkoły: sekretariat@sp1.sierakowice.pl

telefon: 58 681 62 34

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kubusia Puchatka, prowadzą do niego schody, jest podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu lub wózków dziecięcych.
 • Wszystkie wejścia do szkoły zabezpieczone są systemem dostępu elektronicznego LOCA, dodatkowo przy głównych wejściach od strony ul. Kubusia Puchatka oraz ul. Słupskiej dostępny jest domofon wzywający pracownika portierni lub bezpośrednio sekretariatu.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie osobie o specjalnych potrzebach może zostać udostępnione miejsce parkingowe blisko wejścia od strony ul. Słupskiej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro oraz piwnica) znajduje się korytarz.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.