W dniu 14.04.2023 r. siedzibę Urzędu Gminy Sierakowice odwiedziły dzieci z oddziałów zerowych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach. Podczas spotkania dzieci wysłuchały Pana Przewodniczącego Rady Gminy, który przedstawił jak wyglądają obrady radnych podczas sesji. Zorganizowana została Dziecięca Sesja Rady Gminy a uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi radni i zagłosować na podjęte podczas spotkania uchwały.

Następnie zwiedziliśmy budynek zaglądając do niektórych referatów. Jedną z atrakcji podczas wizyty była możliwość osobistego spotkania się z Panem Wójtem oraz Zastępcą Wójta Gminy.

Na zakończenie ”wycieczki” po Urzędzie dzieci otrzymały skromne upominki, wręczyły podziękowanie Panom: Przewodniczącemu Rady Gminy Mirosławowi Kuczkowskiemu oraz Zastępcy Wójta Zbigniewowi Fularczykowi oraz wykonały wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wizyta była ciekawą przygodą dla młodszych mieszkańców naszej Gminy! Serdecznie dziękujemy!