Uczniowie z wymienionych klas przez kilka dni realizowali tematykę związaną z projektem klasowym na temat Żołnierzy Niezłomnych. Podczas zajęć poznali sylwetkę Danuty Siedzikówny – „Inki” i Witolda Pileckiego. Obejrzeli filmy i prezentacje, projektowali i kodowali symbole Polski Walczącej, wykonali portrety omawianych bohaterów, śpiewali i słuchali piosenek o tematyce patriotycznej. Dzień 1 marca rozpoczęli odśpiewaniem hymnu narodowego oraz uczcili go przychodząc na zajęcia w strojach galowych.

M. Drężek, J. Subkowska