Uczniowie realizujący naukę języka kaszubskiego poznają bajki i legendy związane z Kaszubami. W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie “Poznaję baśnie i legendy pomorskie – Legendy Ziemi Kościerskiej”. 

Zadanie konkursowe polegało na zapoznaniu się z określonym utworem i wykonaniem ilustracji do niego. 

Bardzo się cieszymy, że WIKTORIA KLEIN z klasy 2c uzyskała II miejsce!!! 

GRATULUJEMY!