Siedmioro uczniów z naszej Szkoły: Rozalia Kropidłowska, Agata Rompa, Kornelia Kotlenga, Olga Hendrych, Mariusz Kobiela, Hubert Lis, Anna Maszke, Oliwia Kotlenga, Rozalia Lis, wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej organizowanym przez Małą Szkołę w Szopie. Konkurs miał formę zdalną. Należało przesłać nagranie recytacji jednego utworu (kl.I-III i dzieci młodsze) lub dwóch wybranych utworów poetki  w języku kaszubskim (kl. IV-VI i starsze).

Wszyscy pięknie recytowali utwory w języku kaszubskim.
Agata Rompa z kl. II została nagrodzona przez jury otrzymując II miejsce w kategorii kl. I-III. 

W czwartek 15 grudnia 2002r. w Małej Szkole w Szopie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Z rąk autorki recytowanych wierszy nagrody dla laureatki z naszej Szkoły.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu znajomości wierszy Ewy Warmowskiej i ich pięknej recytacji.