Uczniowie klasy 1b i 2a odwiedzili miejsca pamięci. Spacer alejkami cmentarza był dla uczniów wielkim przeżyciem, wprowadził w nastrój zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już z nami nie ma. Dzieci posprzątały, pomodliły się i zapaliły znicze na grobach.  

Takie odwiedzanie miejsc pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego.  Uczniowie poznali także tradycje i zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbali również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.