Dzień Języków Obcych w SP1.
Mnóstwo konkurencji: umysłowych, fizycznych, plastycznych, organizacyjnych. Szósto i siódmoklasiści wykazali się umiejętnościami językowymi i komunikacyjnymi, zdolnością współpracy, działania pod presją czasu, pozytywnej rywalizacji.Natomiast ósmoklasiści odbyli dwujęzyczną debatę, na której zaskoczyli nas zaangażowaniem i odwagą do publicznego występowania.Środki na świętowanie DJO przekazała Rada Szkoły.