Uczeń z klasy 7c ukończył kurs „Matematyka ekonomii” realizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i otrzymał certyfikat.

Celem głównym projektu był rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych wraz z elementami makroekonomii. Materiał był podzielony na dwa moduły tematyczne: tajniki statystyki, zagadnienia finansowe. Zajęcia w ramach kursu odbywały się w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. Szkolenia.

Serdecznie gratulujemy Łukaszowi za zaangażowanie i pogłębianie wiedzy.