Nasi trzecioklasiści w ciągu całego roku szkolnego mieli możliwość zgłębiania tajników właściwego zachowania, niezbędnego dla utrzymania zdrowych zębów. Sprzyjała temu realizacja zadań wdrażających do kształtowania prawidłowych nawyków w domu i w szkole.  

Nasi uczniowie uczestniczyli w edukacji zdrowotnej związanej z realizacją programu „Dziel się Uśmiechem”, której celem było nie tylko kształtowanie postaw prozdrowotnych, ale także wdrażanie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się, docenienia roli wynikającej z aktywności fizycznej oraz profilaktyki. 

Dzięki dostarczonym materiałom uczniowie w sposób praktyczny odkrywali rolę, funkcję, rodzaje i budowę zębów. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom ukształtowały się właściwe nawyki higieniczne, które będą realizowane przez nich także w przyszłości.