– Jesteś właścicielem książek dla dzieci lub młodzieży? 

– Chcesz się podzielić nimi z innymi? 

– Możesz uzyskać dodatkowe punkty dodatnie! 

CO ZROBIĆ??? 

Przynieś książki z kartką zawierającą: imię, nazwisko, klasa. 

Zostaw zawartość w portierni szkoły. 

CO DALEJ? 

Twoje książki zostaną przekazane do naszej szkolnej biblioteki i będą z niej korzystać inni uczniowie. 

UWAGA! 

Punkty przyznawane są jednorazowo, a nie za ilość dostarczonych pozycji. Książki, które nie będą mieściły się w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, będą zwracane.