Dzień Świętego Patryka, z przesunięciem czasowym, obchodziliśmy w naszej szkole 7 marca. Ubrani na zielono, obdarowani koniczynkami, z telefonami ułatwiającymi wykonanie zadań dotyczących tego irlandzkiego święta, spędziliśmy przerwy na rozszerzaniu swojej wiedzy o kulturze państw anglojęzycznych.Zieleń na holach naszej szkoły symbolizowała jednak coś więcej niż tylko szczęście znalezione na końcu tęczy czy bezpieczeństwo, które daje garnek złota.
Organizatorki: K. Bulczak, M. Król, E. Kasperek