Dzięki dobrowolnym corocznym składkom od Rodziców naszych uczniów oraz dofinansowaniu od Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza Kobieli Radzie Szkoły udało się zakupić nowoczesną drukarkę 3D, która została przekazana na rzecz uczniów i nauczycieli. W pierwszej kolejności skorzystają z niej uczniowie uczęszczający na zajęcia projektu matematyczno-informatycznego pt. „Od projektu do budowy”, w którym po dokonaniu wszystkich pomiarów i obliczeń, będą drukować zaprojektowane przez siebie makiety mieszkań i domów. Sposobów jej wykorzystania jest jednak nieskończenie wiele. Mamy nadzieję, ze sprzęt pomoże rozwinąć pasje i zainteresowania naszych uczniów i lepiej przygotuje ich do wejścia w świat nowoczesnych technologii.