Uczmy miłości do przyrody
uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci
by tego piękna nie niszczyły”

H. Zdzitowiecka 

W środę, 6 października uczniów klas I-III odwiedził Pan leśniczy – Marcin Rompa, pracujący w leśnictwie Sierakowice. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy leśniczego, który opowiadał o swoim podstawowym obowiązku jakim jest dbanie o las. Przypomniał uczniom, jak należy zachowywać się w lesie. Zapoznał ze zwierzętami oraz roślinnością występującą w naszej okolicy. Mówił również jak zwierzęta przygotowują się do zimy i w jaki sposób można pomóc im ją przetrwać. Dzieci z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchały tego, co Leśniczy chciał przekazać i nauczyć.