W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ZWIĄZANĄ Z WYŻEJ WYMIENIONYMI WYBORAMY PRZEDŁUŻAMY KAMPANIĘ NA NAGRANIE FILMIKU DO PONIEDZIAŁKU 27 WREŚNIA.

W WYBORACH BIORĄ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS 4-8