Przekazujemy informację otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która dotyczy realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.