Zapraszamy wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych uczniów naszych klas 1 – 8  na spotkanie z wychowawcami w czwartek 28 stycznia 2020 roku. Odbędzie się ono w aplikacji Teams – wychowawcy ustawią spotkania wg następującego porządku:

  • kl. I oraz IV-V – godz. 17:00
  • II oraz VI-VII – godz. 17:30
  • III oraz VIII – godz. 18:00

Ponadto do godziny 19:00 dostępny będzie każdy nauczyciel – z nim również można porozmawiać głosowo lub z video w aplikacji Teams. Instrukcję, jak się połączyć indywidualnie wyślemy w osobnej wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.

Serdecznie zapraszamy.