Jeżeli lubisz robić zdjęcia to weź udział

W XIV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM i wykonaj zdjęcie do dnia 19.02.2021. Zdjęcia proszę dostarczyć do P. Katarzyny Leszk

S Z C Z E G Ó Ł O W E  I N F O R M A C J E  Z N A J D Z I E S Z  K L I K A J Ą Ć  W  L I N K :

>>KARTA ZGŁOSZENIA I REGULAMIN<<