W 80 rocznicę męczeńskiej śmierci sługi bożego ks. Bernarda Łosińskiego, jedenastu uczniów z klas IV-VI, wzięło udział w konkursie online, nt. znajomości tej ważnej postaci Sierakowic.

Pierwsze miejsce zdobyło aż czterech uczestników:

Kamila Pioch kl. 5b,

Julia Czaja kl. 5 b,

Julia Elwart kl. 4 b

Patrycja Górlikowska kl. 6 a.

Miejsce drugie otrzymał Tomasz Ortmann z klasy 4 a,

natomiast miejsce trzecie Oliwia Czaja z klasy 6 b.

Wszyscy uczestnicy przestudiowali historię życia księdza i tym samym zgłębili istotne i niezwykle wartościowe przesłanie.

 

Pokora ponad wszystko
to jedno zdanie definiuje księdza Bernarda
i wzbudza dla niego ogromny szacunek i podziw

PO PROSTU PAMIĘTAJMY!!!

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęci i zaangażowanie.

/Nad. S. Kąkol, D. Kuczkowska/