Na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły znajdują się listy uczniów klas „0” oraz pierwszych w podziałach na klasy wraz z przydzielonymi im wychowawcami.