ORZEŁ- GODŁO POLSKI w wykonaniu uczniów klasy 2 b. Zwieńczeniem tygodniowej tematyki pt.”Jesteśmy Polakami” są prace plastyczne.

/Nad. Karina Wenta/