W związku ze zbliżającą się datą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych podczas zajęć z wychowawcą przeprowadziliśmy dyskusję poświęconą tym ludziom. Żeby dokładniej przybliżyć uczniom historię oddziałów obejrzeliśmy film dokumentalny poświęcony tym odważnym ludziom.

Podsumowując obejrzany film uczniowie podkreślali wagę czynów dokonanych przez Żołnierzy Wyklętych.

/Wychowawca Ewa Kasperek/