Celem konkursu jest uchwycenie na fotografii niezwykłości świata organizmów żywych, w tym m.in. przedstawienie na fotografii oryginalności, wyjątkowości, brzydoty i piękna człowieka, fascynującego świata zwierząt, ptaków, owadów, roślin, grzybów lub też dostrzeżenie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla świata fauny i flory.

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII,
III grupa- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
IV grupa – nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie formatu A4, czarno- białe lub kolorowe wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, które oceni profesjonalne jury składające się z trójmiejskich fotografików i fotoreporterów. Prace należy opisać i przesłać z załącznikiem na adres organizatora konkursu do 20 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi 6 marca 2020 r. w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, m.in. sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz karty podarunkowe
Podobnie jak w roku ubiegłym staramy się o to, by konkurs został wpisany na kuratoryjną listę zawodów artystycznych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za które laureatom I, II i III miejsca (najpierw w etapie powiatowym, a następnie wojewódzkim) przyznawane są dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.