Pierwsze listy do dzieci potrzebujących wsparcia w ramach akcji „Marzycielska Poczta” już napisane i wysłane! Uczniowie z klasy V b i ich wychowawczyni pani Ewa Bednarek jako pierwsi przyłączyli się do akcji i z zaangażowaniem przypominali sobie jak się pisze listy! Zachęcamy wszystkich do udziału – nawet, gdy nie lubisz pisać listów, możesz pomóc przynosząc znaczek pocztowy, dzięki któremu wyślemy listy napisane przez inne dzieci. Dla chorych dzieci to bardzo ważne wydarzenie.

/Nad. A. Baran i E. Bojanowska/