Nasi uczniowie pod opieką swoich nauczycieli odwiedzali opuszczone groby, miejsca pochówku ważnych dla historii postaci, miejsca kaźni i pamięci. Zaniedbane mogiły sprzątali, porządkowali otoczenie i wszędzie zapalali znicze, jako wyraz pamięci o tych, którzy odeszli.

Zebraliśmy po kilka fotografii z każdego takiego wyjścia i pokazujemy w formie krótkiego filmiku.
Niech ten listopadowy czas sprzyja zadumie i refleksji nad życiem, zaś akcja niech nam wszystkim uświadamia, jak ważna jest pamięć.

Szkoła pamięta.

Comments are closed.