Uczniowie klas VIII i VII  dnia 22.10.2019r. uczestniczyli w wycieczce do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Wyjazd odbył się w ramach programu edukacyjnego upamiętniającego 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz martyrologii ludności polskiej w latach 1939 – 1945.

Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z autentycznością tego miejsca kaźni. Na zakończenie zapalono znicz i złożono przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa.