Zapraszamy Rodziców na spotkanie w Centrum Poradnictwa Zawodowego – szczególnie rodziców dzieci z ósmych klas.


Termin spotkania: 28.10.2019 r., godz. 10.00-12.00

Czas trwania: 2h

Program:

  • Jak wspierać wybory edukacyjno-zawodowe swojego dziecka?
  • Etapy planowania kariery.
  • Potencjał mojego dziecka – jak go odkrywać?
  • Podejmowanie decyzji – jak, kiedy, z czyją pomocą?
  • Możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej/ponadpodstawowej.
  • Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności warto kształtować, żeby odnaleźć się na rynku pracy przyszłości?
  • Zawody – co warto o nich wiedzieć i gdzie szukać informacji?
  • Rynek pracy – co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Prowadzący: pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Miejsce spotkania: Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach ul. Mściwoja II 18, 83-300 Kartuzy

Zapisy prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach:
telefonicznie: 58-694-09-32, 58-694-09-34, 58-694-09-35