W bieżącym roku szkolnym uczniowie przystąpili do międzynarodowego konkursu czytelniczego: „Wielki maraton czytelniczy”. Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Konkurs podzielony jest na kilka kategorii wiekowych: dla uczniów klas II-III „Spotkacie nowych przyjaciół”, dla uczniów klas IV-VI „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” oraz dla uczniów klas VII-VIII „ W lustrze książki”.

Konkurs trwa od października do kwietnia. Zadaniem uczniów jest przeczytanie co miesiąc wyznaczonej lektury, a następnie napisanie testu sprawdzającego znajomość treści. Udział w maratonie uczy wytrwałości, współzawodnictwa, a przede wszystkim rozwija pasję czytelniczą. W naszej szkole do konkursu zgłosiło się 56 uczniów. Wszystkim maratończykom życzymy powodzenia.