1 października rozpoczęliśmy zbiórki ekologiczne. Tak jak w poprzednim roku zbieramy nakrętki plastikowe, telefony komórkowe i baterie. Baterie oddajemy do nauczycieli przyrody lub do wychowawców klas młodszych, pozostałe można przynosić do świetlicy 0-III lub IV-VIII. Nakrętki muszą być policzone. Uczniowie z klas młodszych otrzymują pochwałę i mają szansę na nagrody w konkursie, starszym dodatkowo przysługują punkty z zachowania, które są wpisywane pod koniec każdego z semestrów, po zsumowaniu wszystkich przyniesionych nakrętek czy telefonów, przed wystawieniem ocen z zachowania. Wszystkie nakrętki przekazywane są do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Szklanej – wspomagamy w ten sposób potrzebujące dzieci. Telefony trafiają do firmy recyklingowej i jako szkoła bierzemy udział w konkursie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału!