Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach w finale wojewódzkim konkursu historycznego.

Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.
W etapie szkolnym wzięło udział 10 uczniów. Do kolejnego etapu – rejonowego w Lęborku zakwalifikowało się 3 uczniów. W etapie wojewódzkim, który odbył się 28 marca 2018 roku w Kolbudach – szkołę reprezentowało dwóch uczniów. Finalistą konkursu został Jakub Polejowski z klasy VIIIa, natomiast Tymoteusz Król z klasy VIIIC otrzymał tytuł laureata powyższego konkursu. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu.