W listopadzie pierwszoklasiści i drugoklasiści podczas zajęć z  języka kaszubskiego odbyli wycieczkę do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz do Egzotycznego ZOO w Tuchlinie.

Zdobyliśmy wiele nowych wiadomości o naszej najbliższej okolicy, poznawaliśmy historię naszych przodków, zaznajamialiśmy się ze światem bajek, jechaliśmy wozem drabiniasty po lasach szymbarskich oraz wspinaliśmy się na najwyższy szczyt na północy Polski – Wieżycę.

W „Kaszubskim ZOO” dzięki życzliwości i cierpliwości pana Jacka mogliśmy zobaczyć, dotknąć , a także usłyszeć wiele ciekawostek na temat życia mieszkańców tego miejsca.

Dnia 6 grudnia wyruszyliśmy na poszukiwania Mikołaja… i nie zawiedliśmy się. Spotkaliśmy kilku, którzy częstowali nas słodkościami. Ponadto w Muzeum Ziemi Sierakowickiej zapoznaliśmy się z kaszubską Gwiazdką. Obejrzeliśmy ciekawy film i rozpoznawaliśmy znajdujące się tam eksponaty.

NASZA FOTORELACJA: