W dniu 30 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się Dzień Patrona Szkoły – Floriana Ceynowy. Uroczystość skłania nas do refleksji o naszych korzeniach, czyli przeszłości. Przede wszystkim kieruje jednak nasze myśli w stronę przyszłości – tego co jeszcze przed nami.
Florian Ceynowa był wybitną postacią. Z zawodu był lekarzem, natomiast z zamiłowania był również: etnografem, językoznawcą, działaczem społecznym i politycznym, reformatorem. Najbardziej znany jest z tego, że był twórcą regionalizmu i piśmiennictwa kaszubskiego. Można powiedzieć, że od niego wszystko się dla Kaszub zaczęło…
W tym szczególnym majowym dniu zgromadziliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęliśmy naszą uroczystość. Uczniowie i nauczyciele ubrali się w barwach flagi kaszubskiej, czyli czarno – żółto. Młodsze klasy zaprezentowały się w strojach galowych. Pojawiły się również stroje, koszulki oraz inne akcenty kaszubskie – pomysły były bardzo ciekawe. W części artystycznej wystąpili zaproszeni goście: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach już od 12 lat, a należy do niej młodzież z terenu naszej Gminy, czyli również uczniowie i byli uczniowie naszej szkoły. Orkiestra zaprezentowała m. in. wiązankę melodii kaszubskich oraz inne znane szerokiej publiczności utwory.
Następnie wszyscy wykonywali kolejne zaplanowane zadania:

Klasy 0- III:
– grupy zerowe zapoznały się z haftem kaszubskim, a następnie pięknie odwzorowywały oraz starannie kolorowały kwiaty, z których ułożyły wspaniałe drzewa,
– klasy pierwsze w nawiązaniu do działalności patrona naszej szkoły wykonały znakomite słowniki kaszubskie, utrwalając umiejętność układania wyrazów w kolejności alfabetycznej,
– klasy drugie zapoznały się z symboliką siedmiu kolorów haftów kaszubskich, a następnie twórczo przedstawiły ich współczesne wykorzystanie na przedmiotach,
– klasy trzecie wykonały wspaniałe makiety, mapy Sierakowic z uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej,
Wszystkie prace zaskoczyły organizatorów obchodów Dnia Patrona Szkoły swoją oryginalnością i pomysłowością wykonania. Można je podziwiać na holu głównym szkoły.

Klasy IV – VII:
– uczniowie kl. IV brali udział w turnieju sportowym: Zabawy i zawody naszych dziadków oraz wykonali przepiękne kaszubskie bukiety,
– uczniowie kl. V wyklejali herb Kaszub i godło Sierakowic oraz brali udział w warsztatach muzycznych, które poprowadzili w bardzo żywiołowy sposób zaproszeni goście, czyli Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice,
– uczniowie kl. VI wykonali bardzo ciekawe Księgi Przysłów oraz udali się w teren Śladami Sierakowickich pomników, gdzie musieli odnaleźć 11 miejsc i potrzebne informacje zgodnie z kartami pracy.
– uczniowie kl. VII wykonali plansze Kaszubskich nut oraz również brali udział
w spotkaniu warsztatowym prowadzonym przez Orkiestrę Dętą.
Ponadto uczniowie przygotowywali portrety Floriana Ceynowy ołówkiem lub węglem, brali udział w konkursie wiedzy o Patronie, przygotowywali kaszubskie nakrycia stołu oraz tworzyli Pocztówkę dla Niepodległej pt. Polska Kaszuby to jeden kraj wraz z życzeniami.
Wszystkie działania podsumowano na zakończenie uroczystości i wręczono uczestnikom słodkie upominki ufundowane przez Radę Szkoły.