Debata na temat: Co zrobić, aby z poszkodowanego nie zostać w konsekwencji agresorem

Dnia 26 kwietnia 2018r. odbyła się w naszej szkole debata poświęcona: wzajemnej życzliwości i poprawie relacji między uczniami. Inicjatorem dyskusji wewnątrzszkolnej był zespół  nauczycieli Szkoły Promującej Zdrowie. Przedstawiciele klas VI i VII prowadzili bardzo ożywioną i konstruktywną dyskusję dotyczącą poprawy relacji między rówieśnikami. Podczas spotkania opracowywali swoje sposoby i możliwości rozwiązań konfliktów, które na co dzień mogą dotyczyć tak naprawdę każdego, kto się w takiej sytuacji znajdzie. Ciekawe i zarazem budujące były przemyślenia młodych uczestników dotyczące pytania: Co zrobić, aby z poszkodowanego nie zostać w konsekwencji agresorem. Na uwagę zasługuje również fakt, iż uczniowie bardzo profesjonalnie i aktywnie wspierali się swoimi przemyśleniami, wykazując jednocześnie dużą otwartość i szacunek dla argumentów współuczestników debaty. Po opracowaniu wspólnej i nadal otwartej listy rozwiązań, zostały podjęte zobowiązania, dotyczące poprawy własnych zachowań i zacieśniania współpracy pomiędzy uczniami. W celu poprawy koleżeńskich relacji, zgromadzeni na debacie uczniowie wykazali się sporą wiedzą i chęcią wprowadzania zmian. Należy również dodać, iż ciekawa i niezwykle rzeczowa wymiana poglądów  przedstawicieli uczniów naszej szkoły, to tak naprawdę początek do dalszej realizacji pomysłów i rozwiązań oraz przeniesienia debaty na grunt swoich klas. 

W podsumowaniu uczniowie stwierdzili, że brakuje nam takich spotkań, które pozwalałyby uczniom samodzielnie szukać drogi rozwiązań sytuacji problemowych dotyczących zwłaszcza trudnych relacji między rówieśnikami i umożliwiałyby  wyrażenie własnego zdania.

Wszystkim uczestnikom debaty organizatorzy serdecznie dziękują za poświęcony czas i zaangażowanie.